Czy pracownicy ciągle zajmują czas działu personalnego pytając o pozostały do wykorzystania urlop?
Czy Twoi pracownicy biegają z wnioskami urlopowymi kilkanaście razy próbując złapać przełożonego?
Czy Twoi pracownicy nieprawidłowo wypisują wnioski urlopowe lub je gubią przed pójściem na urlop?

Weryfikacja dostępności urlopu

W oparciu o moduł kadrowy możesz sprawdzić liczbę dostępnych dni wolnych. Nie masz pewności, jakie typy nieobecności Ci przysługują? System wyświetli dostępne opcje podczas uzupełnienia wniosku.
Weryfikacja dostępności urlopu

Wnioskowanie o urlop, akceptacja wniosku

Po uzupełnieniu wniosku i przekazaniu do akceptacji, system wysyła powiadomienie e-mail do akceptanta. Za pomocą usługi otrzymasz zgodę przełożonego na urlop bez ruszania się od swojego stanowiska pracy.
Wnioskowanie o urlop, akceptacja wniosku

Jedno lub dwustopniowa akceptacja

Akceptacja wniosku urlopowego oparta jest na schemacie akceptacji – indywidualnym dla pracownika lub zdefiniowanym dla całej komórki organizacyjnej, jednostopniowym lub dwustopniowym.
Jedno lub dwustopniowa akceptacja

Przegląd nieobecności w formie kalendarza

Graficzny raport pokazujący, kto w danym okresie jest nieobecny - opcja dla przełożonego lub dla wszystkich pracowników
Przegląd nieobecności w formie kalendarza

Generowanie wniosków w wersji do wydruku

Możliwość wydrukowania wniosków u urlop – zaakceptowanych lub anulowanych dla wybranego pracownika lub wszystkich. Jedna kopia zostaje w systemie pod każdym elektronicznym dokumentem. Drugą – w postaci załącznika pobierzesz na dysk.
Generowanie wniosków w wersji do wydruku

Wszystkie liczby dotyczące urlopu w jednym miejscu

Raport dla pracowników działu personalnego z informacjami dotyczącymi urlopu wypoczynkowego
Wszystkie liczby dotyczące urlopu w jednym miejscu

Z integracją lub bez

System kadrowy? Nie jest wymagany, by cieszyć się pełną funkcjonalnością modułu! Możliwość dodania limitów dla pracownika, odnotowanie nieobecności czy określenia okresu zatrudnienia, godzinowego sposobu rozliczania pracownika w systemie eDokumenty.
Z integracją lub bez

Zaufali nam:

Galeria

Pozostałe funkcje

Złożenie wniosku urlopowego

Po wejściu do aplikacji każdy pracownik widzi informację o aktualnym limicie urlopowym i ma możliwość złożenia wniosku o urlop. Na liście typów nieobecności każdy znajdzie jedynie te, które mu przysługują.

Elektroniczna akceptacja wniosku

Po przekazaniu wniosku do akceptacji, system wysyła wiadomość e-mail do przełożonego o oczekującym na akceptację wniosku o urlop. Po akceptacji na wniosku zostaje dodany wpis z historią akceptacji.

Anulowanie wniosku

Pracownik ma możliwość anulowania wniosku o urlop na każdym jego etapie. Istnieje opcja określenia, do którego dnia miesiąca można anulować wniosek urlopowy dotyczący poprzedniego miesiąca oraz ustawienie wymagalności wprowadzenia uzasadnienia braku zgody na anulowanie wniosku przez przełożonego.

Przegląd dla Działu Kadr i dla Przełożonych

Zestawienie wszystkich wniosków urlopowych jest dostępne dla Działu Kadr i może być probane w formacie XLS według wybranych filtrów. Przełożeni mogą przeglądać nieobecnóści swoich pracowników w formie graficznego kalendarza.

Informacja o etapie, na którym jest wniosek urlopwy

Informacja o aktualnym etapie, na którym jest wniosek, może być odczytana na podstawie jednego z sześciu statusów: NOWY – na etapie wystawiania wniosku, W AKCEPTACJI – w momencie wysłania wniosku do akceptacji zastępcy lub przełożonego (przełożonych), ZAAKCEPTOWANY – w momencie, gdy przełożony (przełożeni) ze schematu akceptacji wyrażą zgodę na urlop, ODRZUCONY – w przypadku braku akceptacji zastępcy lub braku akceptacji przełożonego, WYKORZYSTANY (przy braku integracji z zewnętrznym systemem), w momencie gdy od zakończenia urlopu upłynie zdefiniowana liczba dni, ANULOWANY – w momencie anulowania wniosku.

Elastyczna konfiguracja

W zależności od potrzeb włączane lub wyłączane mogą być opcje:

– weryfikacja konieczności wprowadzenia uzasadnienia odrzucenia wniosku na każdym etapie: odrzucenia przez zastępcę, odrzucenia przez przełożonego, odrzucenia HR

– kontrola poprawności wniosku przez HR po akceptacji wniosku przez ostatniego przełożonego.

Ustawienie zastępstwa na czas nieobecności

Składając wniosek, pracownik może wskazać zastępcę systemowego, który otrzyma dostęp do elektronicznych dokumentów pracownika trakcie jego nieobecności. Może też informacyjne wskazać dodatkowych zastępców, którzy nie będą mieć dostępu do dokumentów. Istnieje możliwość włączenia kontroli uzupełnienia zastępcy przy urlopach dłuższych niż określona liczba dni.

Wnioski dla pracowników nieposiadających konta w systemie

Istnieje możliwość wypisania wniosku urlopowego dla pracownika, który nie posiada konta w systemie i wybrania dla niego akceptanta z listy użytkowników. W takim przypadku można włączyć kontrolę, czy do dokumentu dodano załącznik.

Wymiana informacji z system kadrowym

Istnieje możliwość integracji z systemem kadrowym pod warunkiem udostępnienia widoków według określonego formatu. Jeśli system kadrowy nie ma możliwości importu danych, po wprowadzeniu wniosku do systemu kadrowego, można oznaczyć wniosek jako przeniesiony.

Generowanie i kontrola załączników

Wnioski urlopowe mogą być generowane do pliku PDF grupowo lub pojedynczo w formie załącznika do dokumentu i pliku do pobrania na dysk. Dodatkowo, dla wybranych typów urlopów (nieobecność usprawiedliwiona płatna, nieobecność usprawiedliwiona niepłatna) system kontroluje, czy załączono dokumenty potwierdzające uprawnienie do danej nieobecności.

Przygotuj się na więcej!

Ready_ oferuje znacznie więcej! Dzięki zintegrowaniu w jednym środowisku wielu aplikacji, system pozwala stworzyć kompleksowe środowisko tworzące Biznesowy System Operacyjny firmy.
Sprawdź