Rejestracja

System Ready_ pozwala na wprowadzenie faktury do systemu z wykorzystaniem narzędzia OCR, dzięki czemu pola znajdujące się w oknie faktury uzupełniane są automatycznie. Dodatkowo osoba, która wprowadziła dokument ma możliwość przekazania faktury do opisu merytorycznego do wybranej przez siebie osoby lub kilku osób merytorycznych.
Rejestracja

Opis merytoryczny

Opis merytoryczny faktury może być wykonany przez jedną osobę lub kilka osób merytorycznych – każda osoba merytoryczna posiada niezależny proces, który przyspiesza opis faktur i umożliwia realizację różnych przypadków opisu. Uzupełnienie opisu kosztowego nie wymaga znajomości kont księgowych, ponieważ w systemie wbudowane są słowniki pozwalające na szybkie wprowadzenie opisu. Koszty mogą być wprowadzone na kilka sposobów w zależności od potrzeb – koszty mogą zostać wypełnione ręcznie, zaimportowane z XLS, a przy fakturach powtarzalnych mogą zostać wykorzystane indywidualne automaty księgowe pozwalające na rozpisanie faktury % lub kwotowo.
Opis merytoryczny

Automaty księgowe i import XLS

W celu przyspieszenia wprowadzania kosztów można zastosować albo automaty księgowe, które sprawdzają się w przypadku powtarzających się rozpisów faktur. Dla wielu pozycji kosztowych można też korzystać z przygotowanego szablonu XLS.
Automaty księgowe i import XLS

Wygodny panel akceptacji

Dyrektor akceptujący fakturę w szybki sposób może zaakceptować wiele faktur poprzez plakietki akceptacji na których widzi wszystkie niezbędne informacje na temat faktury
Wygodny panel akceptacji

Mapa akceptacji

Automatyczne przekazanie na etap akceptacji do osób odpowiedzialnych za koszty w dziale. System wybiera osoby na podstawie wprowadzonych Projektów, MPK-ów lub zdefiniowanej własnej mapy akceptacji, która pozwala określić warunki brzegowe i wskazać odpowiednie osoby do akceptacji ze względu na kwotę, dział, MPK, RK, Projekt, dodatkową analitykę oraz poziom akceptacji.
Mapa akceptacji

Widok faktur

Raport obrazujący wprowadzone faktury pozwala szybko zorientować się na jakim etapie znajdują się wprowadzone faktury oraz umożliwia wyfiltrowanie raportu ze względu na określone parametry – jednostkę organizacyjną, status, typ dokumentu, kontrahenta, zobowiązania na dziś, formę płatności, daty na fakturze, walutę oraz stawkę VAT.
Widok faktur

Zaufali nam:

Pozostałe funkcje

Równoczesny opis merytoryczny

Faktura przekazana do opisu merytorycznego może równocześnie trafić do kilku osób, których zadaniem jest wprowadzenie kosztu dla faktury. Po zakończeniu opisu faktury przez wszystkie osoby, faktura zostaje przekazana do Akceptacji

Zwinny agregacja merytorystów

Jeśli nie wiemy kto z dane działu zajmuje się opisaniem faktury, możemy wskazać kilka osób a zadanie do wykonania zostanie przypisana do wszystkich w jednym procesie, wystarczy że jedna osoba opisze fakturę a zadanie zostanie dla wszystkich zakończone.

Widok zaakceptowanych kosztów

Na liście kosztów widoczne jest zarówno kto automatycznie z mapy akceptacji został przydzielony do kosztu jak również widoczne jest czy już dana pozycja została zaakceptowana.

Ograniczenie widocznych kont kosztowych

Odpowiednie rejestry uprawnień umożliwiają organicznie widoczności dla pracownika konto kosztowych do wyboru na fakturze. Dzięki temu pracownik nie wprowadzi kosztu na kont do którego nie ma uprawnienia.

Akceptacja przez zastępce

W systemie możliwe jest ustawienie zastępstwa np na czas  urlopu, informacje o akceptacji zastępcy są wtedy widoczne na dokumencie

Automatyczne sprawdzanie czynnego podatnika VAT

Procedura obiegu faktur sama sprawdza czy klient jest czynnym podatnikiem VAT i pokazuje tą informacje w widoku faktur.

Przygotuj się na więcej!

Ready_ oferuje znacznie więcej! Dzięki zintegrowaniu w jednym środowisku wielu aplikacji, system pozwala stworzyć kompleksowe środowisko tworzące Biznesowy System Operacyjny firmy.
Sprawdź